Zarząd i Rada

Zarząd i Rada

Prezes Zarządu – dr Beata Wentura Dudek

Ukończyła studia z zakresu Prawa Karnego, Gospodarczego i Skarbowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz z zakresu Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Wykładowca akademicki. Autorka wielu publikacji naukowych, w tym książki pt. “Skuteczność stosowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu”, która została wydana przez Wydawnictwo Naukowe Difin. Prelegentka wielu konferencji m.in. Pulsu Biznesu i Nowoczesnej Firmy poświęconych tematyce promocji, PR, akcji promocyjnych, konkursów, loterii i prawnych aspektów ich przygotowania oraz wdrożenia. Przez 10 lat zajmowała się organizacją i promocją targów i konferencji w Targach Kielce w tym Targów Praca Kariera Rozwój. Pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Marketingu w Wydawnictwie Echo Media. Laureatka IV miejsca w Plebiscycie “Kobieta Przedsiębiorcza 2016”. Od 20 lat zajmuje się obsługą formalno – prawną konkursów, loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, programów lojalnościowych. Nadzoruje loterie promocyjne, konkursy, programy marketingowe. Doradza w zakresie prawno-podatkowym firmom, bankom, instytucjom w całej Polsce. Prowadzi szkolenia biznesowe z zakresu zasad prawno-podatkowych dotyczących organizacji programów motywacyjnych oraz z zakresu promocji PR, komunikacji marketingowej.

 

Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Jasiński

Studiował informatykę teoretyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, informatykę i ekonometrię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, informatykę stosowaną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Lider biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Wieloletni stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Sapere Auso, Fundacji Grupy TP. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania projektami (m.in. certyfikacja Prince2, IPMA LEVEL D), finansów (m.in. Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce), zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE (min. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, WUP Kraków, WUP Rzeszów, Urząd Marszałkowski w Krakowie), a także brał udział w wielu konferencjach z tego obszaru tematycznego. Od 2008 roku trener, a od 2012 roku wykładowca akademicki (Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie) w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania projektami, tworzenia biznesplanów, rachunkowości (zrealizował ponad 1000h dydaktycznych). Od 2008 roku przedsiębiorca (od 2008 roku właściciel indywidualnej działalności gospodarczej GINT, od 2014 roku Prezes Zarządu OCDN sp. z o.o., od 2015 roku Prezes Zarządu Kraina Odkrywcy sp. z o.o.), a od 2009 roku kierownik w wielu projektach informatycznych, inwestycyjnych oraz społecznych (przygotował ponad 100 projektów, kierował ponad 20). Od 2012 roku jako ekspert ocenia wnioski o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach programów regionalnych finansowanych ze środków UE (obszar edukacja oraz technologie informacyjno-komunikacyjne). W latach 2015-2017 pełnomocnik Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ ds. funduszy zewnętrznych i współpracy z biznesem. Członek International Project Management Association, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European distance and e-learning network, grupy roboczej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji w obszarze Technologie informacyjne i komunikacyjne, działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady – prof. dr hab. Stanisław Szukalski

Prof.Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Ekonomii, specjalizuje się w teorii usług, teorii przedsiębiorstwa. Opiekun specjalności “Kierowanie małą i średnią firmą” na kierunku Ekonomia, gdzie prowadzi wykłady z procedur planowania biznesu, marketingu małej i średniej firmy, kreowania wizerunku, nowoczesnych metod zarządzania organizacjami. W ostatnich piętnastu latach zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwoju usług biznesowych, procesach outsourcingu usług, tworzeniu centrów usług wsparcia biznesowego. Opracował program nauczania, zorganizował i kierował studium podyplomowym: “Organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych BPO (Business Process Outsourcing/ Offshoring)”. W 2016 roku opublikował książki: “Procedury budowy planów biznesowych” i “Outsourcing .Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności.Autor ponad 200 artykułów, rozdziałów w monografiach.  Stypendysta Fundacji Eberta (1989). Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN (od 2003 roku), Członek Zespołu Bezpieczeństwa i Rozwoju Człowieka. Ekspert Narodowego Centrum Nauki, ekspert Narodowego Programu Foresight Polska 2020, członek Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.  Dwadzieścia siedem lat doświadczenia, jako konsultant. Od 1989 roku, właściciel firmy konsultingowej HAKON, autor ponad 250 projektów doradczych dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych różnych sektorów z zakresu oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, biznes planów, planów marketingowych, organizacji procesów sprzedaży, wycen przedsiębiorstw, programów restrukturyzacji, analiz sektorowych. Współpracował z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, Ministerstwem Gospodarki, pracował przy Programie Powszechnej Prywatyzacji. Członek rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. (www.szukalski.uni.lodz.pl).

 

Członek Rady – dr Monika Wodnicka

Doktor nauk ekonomicznych, doktorat na temat: “Transgraniczny transfer usług biznesowych” (2013). Praktyka w zarządzaniu bankiem, przedsiębiorstwami sektora MSP. Wykładowca akademicki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Członek PTE. Członek Zespołu Bezpieczeństwa i Rozwoju Człowieka przy Komitecie „Polska 2000 Plus”. Zainteresowania naukowe: teoria zarządzania (Zarządzanie procesami i doskonalenie procesów), sektor usług biznesowych,logistyka. Publikacje naukowe dotyczą rozwoju sektora usług biznesowych w Polsce i na świecie, zarządzanie organizacjami w tym zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Członek Rady – Mariola Breszka-Szukalska

Absolwentka wydziałuEkonomiczno-Socjologicznego UŁ, kierunek Handel Zagraniczny, praca w centralach handlu zagranicznego oraz w konsultingu gospodarczym (współwłaścicielka Agencji Handlowo-Konsultingowej HAKON), kilkadziesiąt projektów doradczych dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych różnych sektorów z zakresu oceny badań rynku, planów marketingowych, analiz sektorowych, organizacji sprzedaży, programów restrukturyzacji.