Konferencje planowane

Konferencje planowane

Wiedeń

28-29 września 2018
Problemy społeczno-gospodarcze na świecie

Rzym

29-30 listopada 2018
Zrównoważony rozwój gospodarek na świecie

Madryt

8-9 marca 2019
Nowoczesna polityka gospodarcza i społeczna