Konferencje planowane

Konferencje planowane

Kielce

kwiecień 2019
Rola mediów w kreowaniu społecznej odpowiedzialności firm

 

Warszawa

październik  2020
Problemy społeczno-gospodarcze na świecie

 

Łódź

październik  2021
Zrównoważony rozwój gospodarek na świecie