Home

NASZE DZIAŁANIA

Fundacja powstała i działa aby promować innowacje, przedsiębiorczość oraz dorobek badawczy ludzi nauki z całego świata.

  • Obszar zainteresowań: ekonomia, politologia, zarządzanie, marketing, socjologia, prawo oraz inne nauki społeczne.
  • Wymiana kontaktów między światem nauki a biznesem
  • Analizy i rozwiązania istniejących problemów w gospodarce
  • Recenzowane publikacje w języku angielskim